Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  Wydział Radia i Telewizji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  Wydział Filmu i Fotografii
  Ocena: brak danych

DĽwięk i muzyka w filmie i telewizji – Standardy kształcenia

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne stosowania dĽwięku w filmie, telewizji i intermediach. Miejsce i rola muzyki w¶ród elementów warstwy dĽwiękowej filmu. Realizacja dĽwięku na planie filmowym i w studiu telewizyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dĽwięku w okresie postprodukcji. Relacja reżyser - realizator dĽwięku - kompozytor w filmie i telewizji.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/