Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Radia i Telewizji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  Wydział Filmu i Fotografii
  Ocena: brak danych

Realizacja obrazu telewizyjnego – Standardy kształcenia

Analiza form telewizyjnych o różnym stopniu komplikacji. Zaawansowane środki wyrazu. Realizacja indywidualnych i zbiorowych prac praktycznych w systemach jedno- i wielokamerowych. Kreowanie oświetlenia w przestrzeni inscenizowanej dla różnych form realizacji telewizyjnej. Montaż i ingerencja w konstrukcję, kompozycję, barwę i gęstość obrazu w systemie cyfrowym. Realizacja obrazu w wirtualnej przestrzeni i rzeczywistości.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/