Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Radia i Telewizji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  Wydział Filmu i Fotografii
  Ocena: brak danych

Organizacja produkcji telewizyjno-filmowej i prawa autorskiego – Standardy kształcenia

Organizacja procesu produkcyjnego filmu i form telewizyjnych. Analiza etapów planowania i zasad finansowania zamierzeń twórczych. Tok produkcji i współpraca w grupie zdjęciowej. Prezentacja i analiza podstawowych regulacji prawnych wyznaczających pozycję prawną twórcy, producenta i nadawcy utworu audiowizualnego. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/